სპრედის გამოთვლის ინდიკატორი

სპრედის გამოთვლის ინდიკატორი

სპრედის გამოთვლის ინდიკატორი – გრაფიკზე ვიზუალურად ასახავს სავალუტო წყვილის სპრედის რაოდენობას, რაც ტრეიდერს საშუალებას აძლევს სწორედ განალაგოს სტოპ-ორდერები და განსაზღვროს მოგების რაოდენობა, უმეტესად სკალპინგური ვაჭრობის დროს. ეს ინდიკატორი განსაკუთრებით გამოსადეგია მცურავი სპრედის პირობებში.

ასეთ შემთხვევაში ტრეიდერს აღარ სჭირდება მუდმივად ადევნოს თვალი კოტირებებს და ბროკერის სპრედის კალკულატორით გამოთვლა. ინდიკატორის გამოყენებისას საკმარისია შევხედოთ გრაფიკის იმ არეს, სადაც განთავსებულია ინდიკატორის მაჩვენებელი. თავისი თვისებით იგი სკრიპტი უფროა, ვიდრე ინდიკატორი – სასიამოვნო დანამატი ტრეიდერისთვის, რომელიც მას გარკვეულწილად უადვილებს ვაჭრობის პროცესს.

სპრედის გამოთვლის ინდიკატორის სპეციფიკაცია
ინდიკატორის ვიზუალური გამოსახვა ხდება მოცემული სავალუტო წყვილის სავაჭრო გრაფიკზე. მნიშვნელობები გამოისახება ვერტიკალური ხაზის სახით ყოველი ფასური გამოსახულების (ბარი, სანთელი) ზემოთ. ამასთან ერთად ტრეიდერი თვალნათლივ ხედავს თუ რა ფასია მიმდინარე მომენტში და რამდენს პუნქტს შეადგენს არჩეული სავალუტო წყვილის სპრედი. როგორც ავღნიშნე, ინდიკატორი საკმაოდ კარგად გამოდგება მცურავის სპრედის პირობებში, სკალპინგური ვაჭრობისას, ინდიკატორის მეშვეობით ტრეიდერი მომენტალურად ხედავს სპრედის რაოდენობის ცვლილებას და იღებს გადაწყვეტილებას გახსნას თუ არა სავაჭრო პოზიცია.

სპრედის გამოთვლის ინდიკატორი

სურათზე კარგად ჩანს, თუ როგორ იცვლება სპრედის რაოდენობა, ბაზარზე სიტუაციის ცვლილებასთან ერთად. თანაც არსებობს გარკვეული განსხვავება, იმის მიხედვით თუ რომელი მიმართულებით იქნება გახსნილი ორდერი – ყიდვის, თუ გაყიდვის მიმართულებით.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

 

ასევე დაგაინტერესებთ:

ტრენდის ინდიკატორები

ტრენდის შემობრუნების ინდიკატორები

ინდიკატორების დიფერენციაციის თვალსაზრისით არსებობს ინდიკატორის დამახასიათებელი კატეგორია – “ტრენდის შემობრუნების ინდიკატორები”, რაც იმას ნიშნავს, რომ …