პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD-15.05-19.05-2023

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა ტექნიური/გრაფიკული ანალიზის მეთოდს.


გათვალისწინებულია: გრაფიკული მოდელები, სანთლური პატერნები, ტექნიკური ინდიკატორის MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია, ფასის ნულოვანი და მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობისა და მხარდაჭერის დონეები, ვულფის ტალღები და მხოლოდ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური ფაქტორები.

ანალიზის დიაპაზონი 200 პუნქტამდე ორივე მიმართულებით.

ტენდენციის ზოგადი სურათის წარმოდგენისათვის გამოყენებულია მარტივი მცოცავი საშუალოები. (გათვალისწინებულია ფასის მათთან მიახლოება, გადაკვეთა, ასხლეტა):

 • Moving Average (MA) 200  – გრაფიკზე წითელი;
 • Moving Average (MA) 100 – გრაფიკზე ლურჯი;
 • Moving Average (MA) 42 – გრაფიკზე სტაფილოსფერი;
პროგნოზი EUR/USD – ტრენდული პრიორიტეტები

გასული თვის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • MN:–;

გასული კვირის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • W1: –;

პარასკევის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • D1: –;
პროგნოზი EUR/USD – MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია

(სურათებზე ნაჩვენებია ინდიკატორის  და გრაფიკის მონაკვეთით)

 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1:–;
 • MN: –;
პროგნოზი EUR/USD – ვულფის ტალღები:
 • H1: –;
 • H4:  –;
 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
პროგნოზი EUR/USD – გრაფიკული ფიგურები
 • H1: –;
 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
პროგნოზი EUR/USD – ფუნდამენტალური ფაქტორები

მომავალი კვირის ფუნდამენტალურ მონაცემებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ბმულზე გადასვლის შემდეგ > > >

პროგნოზი EUR/USD – Geoforex.info პრიორიტეტი
 • თუ, გასული კვირის ხუთშაბათის და პარასკევის მკვეთრად გამოხატული “ხორციანი” და “პუტკუნა” დაღმავალი სანთლების ტენდენცია ასევე გემრიელად გაგრძელდება ორშაბათსაც, მაშინ კარგ იმბალანსის ზონას მივიღებთ დაღმავალი მსხვილი ლურჯი ფიბონაჩის 50%-ის ზონაში, სადაც ასევე უნდა განვიხილო გაყიდვები;
 • ფასს ისეთი დაღმავალი “რაზგონი” აქვს აღებული, რომ ამ აჩქარების გაგრძელებას ველოდები მინიმუმ აღმავალი შავი ფიბონაჩის 50%-მდე. მით უმეტეს ფასის მიზიდულობის წერტილად მიმაჩნია Moving Average (MA) 100 + ნულოვანი დონე 1.0800. ამ ვითარებაში ფასი ადვილად გაარღვევს 10 აპრილის მხარდაჭერის დონეს, რომელსაც აღარ ვითვალისწინებ.
 • Moving Average (MA) 100-თან გაყიდვებთან მიმართებაში ვიქნები ფრთხილად;
 • “დეფოლტი, დეფოლტი, დეფოლტი” – მსოფლიოში ყველას დეფოლტი აკერია პირზე, ჩემი უბნის მაღაზიის დამლაგებელ ჟენიასაც კი, მაგრამ დოლარი მაინც მყარდება. ანუ რა? რა და ჯანდაბა 🙂 და მარკეტმეიკერების მიერ ლიკვიდურობის აკრეფა. იმიტომ რომ წესით, დიდ და ავტორიტეტულ უნივერსიტეტებში ჭკვიანი “სიფათების” მქონე ლექტორებისგან ნასწავლი თეორიების შესაბამისად, დეფოლტის წინა პერიოდში ყველა ხსნის და გახსნის პოზიციებს და უნდა გახსნას კიდეც პოზიციები დოლარის გაუფასურების იმედით. და უცებ ყველა მოიგებს და ურააა… გამდიდრდება. მაგრამ, როგორც ერთი ჩვენთვის ყველასთვის ნაცნობი ტიპი ამბობდა ხოლმე – ნურას უკაცრავად.  მარკეტმეიკერები იმის ჩიტები არ არიან, რომ ჩვენ, ლიფსიტა ტრეიდერებს იმაზე მეტი მოგვავებინონ ვიდრე გვეკუთვნის. ასე, რომ ფრთხილად უნდა ვიყოთ ივნისის შუა რიცხვებამდე.
პროგნოზი EUR/USD – გრძელვადიანი და საშუალოვადიანი ტენდენციები
* გრძელვადიანი და საშუალოვადიანი ტენდენციები – წარმოადგენს ერთგვარ ესკიზს იმისა, თუ რა მოძრაობას უნდა ველოდო მომდევნო კვირების/თვეების განმავლობაში – მიმდინარე მომენტის! მოცემულობის საფუძველზე.

ტენდენცია წარმოდგენილია თეორიული და კლასიკური, თითქმის იდეალური თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა იდეალური არაფერია, მათ შორის და მით უმეტეს საფინანსო ბაზარიც, მაგრამ როგორც ფერმწერი თავდაპირველად ხატავს ესკიზს, რათა ზოგადი წარმოდგენა შეექმნას მომავალი დასრულებული ნამუშევრის შესახებ და მხოლოდ ამის საფუძველზე ქმნის ტილოს, ისევე ტრეიდერმაც უნდა შეიქმნას ზოგადი წარმოდგენა გრძელვადიანი და საშუალოვადიანი ტენდენციების შესახებ და მხოლოდ ამის შემდეგ და ამის საფუძველზე უნდა ააგოს მოკლევადიანი “ფერწერული” ნამუშევარი, რაც გამოიხატება მომგებიანი პოზიციების დაგეგმვაში. რა თქმა უნდა, ესკიზი იმიტომაა ესკიზი, რომ რაიმე დაემატოს, ან რაიმე წაიშალოს მასში, მაგრამ ძირითადი სტრუქტურა მაინც რჩება.

გრძელვადიანი ტენდენცია 20.08.2023 წლის პერსპექტივით

W1 Promising Trend (1)

პროგნოზი EUR/USD

W1 Promising Trend (2)

პროგნოზი EUR/USD

საშუალოვადიანი ტენდენცია 29.05.2023 წლის პერსპექტივით

D1 Promising Trend (1/1)

პროგნოზი EUR/USD

D1 Promising Trend (1/2)

პროგნოზი EUR/USD

საშუალოვადიანი ტენდენციის (29.05.2023)  რეალიზების შემთხვევაში კორექციული UP მოძრაობა ივნისის შუა პერიოდის პერსპექტივით

D1 Promising Trend (2/1)

პროგნოზი EUR/USD

D1 Promising Trend (2/2)

პროგნოზი EUR/USD

 • DXY კვირის გრაფიკზე ორდერბლოკია გადაფარვით. მოსალოდნელია აღმავალი ტენდენციის გაგრძელება, რაც თავის მხრივ უკუპროპორციული იქნება EUR/USD განვითარებული ტენდენციის. (შენიშვნა: DXY და EUR/USD ტენდენციები სარკისებურად ურთიერთდამოკიდებულია.)

DXY – W1

პროგნოზი EUR/USD

(* კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი, ანუ 0%-იანი და ასიანი, ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო, ზოგიერთ ფიბონაჩთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს.)

პროგნოზი EUR/USD – პოზიციები კვირის დახურვის ზემოთ
 • დაღმავალი მსხვილი ლურჯი ფიბონაჩის 50 %;
 • დაღმავალი წყვეტილი წთელი ფიბონაჩის 61%
 • გრძელვადიანი მსხვილი დაღმავალი ნარინჯისფერი ფიბონაჩის 23% + წინააღმდეგობის დონე 1. 1094 (Resistance MN);
 •  გრძელვადიანი მსხვილი აღმავალი წიტელი ფიბონაჩის 61% + ნულოვანი დონე 1.1200;
პროგნოზი EUR/USD – პოზიციები დახურვის ქვემოთ
 • აღმავალი შავი ფიბონაჩის 50% + ნულოვანი დონე 1.0800 + D1 გრაფიკის Moving Average (MA) 100;
 • აღმავალი შავი ფიბონაჩის 61% + აღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 23%;
 • ნულოვანი დონე 1.0700;
 • აღმავალი შავი ფიბონაჩის 76%;
პროგნოზი EUR/USD – გრაფიკის ვიზუალიზაცია

H1 (1)

პროგნოზი EUR/USD

H1 (2)

პროგნოზი EUR/USD

H4 (1)

პროგნოზი EUR/USD

H4 (2)

პროგნოზი EUR/USD

D1 (1)

პროგნოზი EUR/USD

D1 (2)

პროგნოზი EUR/USD

W1 (1) 

პროგნოზი EUR/USD

W1 (2)

პროგნოზი EUR/USD

MN (1)

პროგნოზი EUR/USD

MN (2)

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზის შაბლონი

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD-05.06-09.06-2023

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა ტექნიური/გრაფიკული ანალიზის მეთოდს. გათვალისწინებულია: გრაფიკული მოდელები, სანთლური პატერნები, ტექნიკური ინდიკატორის …